Make your own free website on Tripod.com
 
 

HAL EHWAL MURID

   

 MENU
Home
Visi, Misi & Matlamat
Sejarah Sekolah
Profail Sekolah
Lagu Sekolah
Pentadbiran
Hal Ehwal Pelajar
Kurikulum
Pusat Sumber Sekolah
Bank Soalan
Buletin
 AKTIVITI:-
Kelab, Persatuan & Sukan
Pelajar

Guru  
Waktu Sekarang
 

 BILANGAN KELAS & PELAJAR SEKOLAH

Enrolmen Pelajar
Bil Tingkatan Bilangan Jumlah
Kelas Lelaki Perempuan
1 1 4 77 53 130
2 2 4 81 80 161
3 3 6 120 101 221
4 4 7 128 107 225
5 5 6 87 88 175
6 6 Bawah        
7 6 Atas 2 19 49 68
Jumlah Keseluruhan 29 512 478 990

 

BILANGAN PELAJAR ASRAMA

Pelajar Asrama
Bil

Pelajar

Jumlah
1 Lelaki 57
2 Perempuan 59
Jumlah Keseluruhan 116


 

Kemaskini Pada : 10 April 2006  

Cadangan | Email : smkdmm@gmail.com | WEBMaster 2006 SMKDMM. Hak Cipta Terpelihara